Vi har opdaget du bruger
Internet Explorer

Design og funktionalitet på siden vil være svækket grundet dette.
Hent en mere kompatibel browser nedenfor for at undgå dette

Hent din nye browser

Vilkår for betalingsordning

Ved at underskrive Privatleasingaftalen med First Lease accepterer og samtykker Leasingtageren til, at First Lease via automatisk kortbetaling løbende, og som de opstår og forfalder, må trække de må-nedlige leasingydelser, gebyrer, omkostninger, eventuelle erstatninger og andre udgifter, der skal dæk-kes af Leasingtageren i henhold til den mellem Leasingtageren og First Lease indgåede Privatleasing-aftale og dertilhørende Handels- og Leveringsbetingelserne. Den automatiske kortbetaling vil ske på føl-gende vilkår:

1. Varsling og det opkrævede beløb
1.1. Leasingtager accepterer, at First Lease uden varsel må trække den aftalte leasingydelse efterhånden, som den forfalder.
1.2. Leasingtager accepterer, at First Lease med 8 dages varsel må trække gebyrer, omkostninger, eventuelle erstatninger og andre udgifter, der skal dækkes af Leasingtageren. Varslet vil blive fremsendt til den oplyste e-mailadresse og vil indeholde en specificeret opgørelse over det samlede beløb, der trækkes den pågældende dag; det vil sige inkl. leasingydelsen, hvis den trækkes samtidig.

2. Indsigelser og tilbagekaldelse af samtykke
2.1. Såfremt Leasingtager har indsigelser til betalinger trukket af First Lease, skal Leasingtageren hurtigst muligt orientere First Lease herom. Gør Leasingtageren indsigelse senest 14 kalenderdage efter betalingen er gennemført, har Leasingtageren ret til at få betalingen tilbageført.
2.2. Leasingtager har desuden mulighed for at gøre indsigelse mod betalingen ved at rette henvendelse til sin egen bank.
2.3. Leasingtageren kan altid tilbagekalde sit samtykke til automatisk kortbetaling. Tilbagekaldelse af samtykke får først virkning for efterfølgende betalinger.
2.4. Tilbagekaldes Leasingtagers samtykke til automatisk kortbetaling eller tilbagebetales forfaldne beløb, vil Leasingtageren herefter modtage opkrævning(er) via e-mail.
2.5. Leasingtageren er opmærksom på, at der, i det omfang forfaldne beløb tilbagebetales, påløber renter fra forfaldsdagen, jf. Privatleasingaftalen og Handels- og Leveringsbetingelsernes pkt. 4.7.

3. Opdatering af kortoplysninger og henvendelser til First Lease
3.1. Ved udskiftning eller spærring af betalingskort skal First Lease uopfordret underrettes om nye betalingskortoplysninger til anvendelse for kommende betalinger.
3.2. Enhver henvendelse vedrørende betaling, herunder automatisk kortbetaling, indsigelser og ændring af betalingskostoplysninger, skal stilles til First Lease, Smedeland 22, 2600 Glostrup, 70 60 60 79, info@firstlease.dk.