Ny lov om ændrede beskatningsregler vedtaget.

Begunstigelser til leasingtagere af el- og -hybridbiler.

I forbindelse med forslagene L90 og L91B er blevet vedtaget med virkning fra 1. februar 2020, ændres beskatningsreglerne for bilbrugere, som får stillet en leaset firmabil til rådighed af arbejdsgiveren og som også benytter den privat.

Har du en firmabil nu, som er stillet til rådighed før d.1. februar 2020, er du ikke omfattet af den nye lov.

Skifter bilen bruger efter d. 31. januar 2020, og bilen er indregistreret første gang efter d. 4. oktober 2017, vil de nye regler også gælde for den pågældende bil.

Hvad betyder reglerne for min beskatning af fri bil?
Hidtil har leasingselskaberne haft mulighed for, på grund af stor volumen, at købe biler ind til lavere priser end den listepris som forhandleren normalt sælger en bil til. Dette er kommet den enkelte bruger til gode, i form af et lavere beskatningsgrundlag, svarende til første indkøbspris.
Med de nye regler er hensigten, at beskatningsgrundlaget skal svare til markedsprisen. Det skal sikres ved, at bilen genberegnes, senest efter fire måneder. Den nye beregning vil herved danne grundlag for det fremtidige beskatningsgrundlag.
Der kan være store forskelle på, hvor meget de enkelte bilmodeller vil stige. I gennemsnit skal man regne med en stigning på mellem DKK 25.000 og DKK 28.000, som svarer til ca. DKK 220 og DKK 285 om måneden efter skat.
Ovenstående har ingen indvirkning på den månedlige leasingydelse. Det er udelukkende beskatningsgrundlaget, som rammes af den nye lov.

El-biler og plug-in hybrid
Modsat almindelige benzin og diesel biler, som rammes af den nye lov, lempes beskatningsreglerne betydeligt for el-biler og plug-in hybrid biler.
Her indføres et særligt fradrag i den personlige beskatning på DKK 40.000. Fradraget gælder i perioden fra april 2020 til og med december 2020 og er også gældende for brugere der i forvejen har en el-bil eller plug-in hybrid.
Som eksempel vil brutto-beskatningen på en Ford Kuga plug-in hybrid med en beskatning på 300.000 kr. næsten halveres fra DKK 6.250 til DKK 3.333 i perioden fra april 2020 til og med december 2020.

Se et udpluk af el og hybrid fra First Lease her, hvor du også kan bestille et leasingtilbud:

https://firstlease.dk/erhvervsleasing/personbiler/plug-in-hybrid/

×
Ring op
Kontakt os
Vores biler