Vi har opdaget du bruger
Internet Explorer

Design og funktionalitet på siden vil være svækket grundet dette.
Hent en mere kompatibel browser nedenfor for at undgå dette

Hent din nye browser

Persondata

First Lease A/S er et leasingselskab og er en del af Autohuset Vestergaard koncernen.

I First Lease tilbyder vi fleksible leasingløsninger af både person- og varebiler til erhverv.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig. Det gør vi bl.a. for at tilbyde dig den bedste rådgivning, de bedste løsninger, og for at overholde vores aftaler med dig.

 

Hvorfor registrerer vi dine person-oplysninger ?

Udover at vi vil overholde vores aftaler med dig, er vi som leasingselskab pålagt specifikke lovkrav for at beskytte dig mod bedrageri.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger

 • Når du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt.
 • Når du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål.
 • Når vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til hvidvaskloven, skatteloven og lov om registrering af køretøjer.
 • Når First Lease har legitime interesser. Det kan f.eks. være for at forhindre misbrug eller tab, for at styrke it sikkerheden, eller som led i markedsføringsformål.

Hvilke person-oplysninger registrerere vi?

 • Grundlæggende personoplysninger, f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR nummer.
 • Økonomiske oplysninger, f.eks. din indkomst, sikkerhedsstillelse, gæld eller kreditvurdering
 • Id-dokumentation, f.eks. fotokopier af pas, kørekort eller sundhedskort.
 • Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig, herunder hvordan du bruger dem, samt dine præferencer i den forbindelse.

Vi indhenter og registrerer som hovedregel aldrig følsomme personoplysninger uden dit samtykke.

Hvorfor og hvordan bruges de?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores rådgivning og levering af følgende leasingprodukter.

 • Operationel leasing
 • Finansiel leasing
 • Privat leasing
 • Mini Lease
 • Flex– og splitleasing af eksklusive biler.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser og produkter, herunder

 • kundeservice, rådgivning og administration
 • kreditvurdering
 • udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
 • markedsføring af vores ydelser og produkter
 • fastsættelse af gebyrer og priser på vores ydelser og produkter
 • identifikation og godkendelse af kunder
 • risikostyring
 • inddrivelse af restgæld
 • for at beskytte dig, First Lease og Autohuset Vestergaard – koncernen mod bedrageri
 • for at opfylde lovbestemte krav

Vi indsamler oplysninger direkte fra dig, f.eks når

 • du kontakter os eller Autohuset Vestergaard i forbindelse med tilbud om og/eller bestilling af ydelser og produkter
 • du indsender bestemte dokumenter til os
 • du ringer til os
 • du bruger vores hjemmeside, vores mobilapp, produkter og ydelser
 • du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner, som vi har organiseret
 • du deltager i kundearrangementer (eksempelvis golf- og cykelarrangementer)

Hvor længe gemmer vi dine person-oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til.

Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en leasing ydelse eller produkt til dig.

Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 5 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og krav fra Finanstilsynet.

I visse tilfælde gemmer vi dine oplysninger i længere tid f.eks ved Personoplysninger fra tredjepart. Det omfatter oplysninger fra:

 • Det Centrale Personregister (CPR) og andre offentligt tilgængelige kilder og registre for at  kontrollere oplysningers nøjagtighed.
 • Autohuset Vestergaard koncernens enheder (hvis vi har dit samtykke), kreditvurderingsbureauer og advarselsregistre. Vi registrerer og bruger oplysningerne til at udføre løbende kreditvurdering.
 • Autohuset Vestergaard koncernens enheder. Vi registrerer og bruger oplysninger fra enhedernes underretninger til statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i overensstemmelse med hvidvaskloven.
 • SKAT, for eksempel når vi registrerer dig som bruger i køretøjsregistret.
 •  Forsikringsselskaber, eksempelvis i forbindelse med din bilforsikring
 •  Forhandleren af bilen vedrørende kontraktforholdet, eksempelvis når du via den pågældende forhandler anmoder om oplysning om indfrielse af leasingaftale
 • Virksomheder samt offentlige myndigheder i forbindelse med udstedelse af parkeringsafgift eller parkeringsbøde (hvor pågældende parkeringsbøde eller parkeringsafgift fremsendes
  til os).
 • Udenlandske myndigheder i forbindelse med disses opkrævning af vejafgifter ved kørsel i
  udlandet.

Dine rettigheder

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger og hvor de kommer
fra, og hvad vi bruger dem til.

Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov, eller for at beskytte andre personers privatliv, eller af hensyn til vores forretning.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Det gælder bl.a, når behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse f.eks ved markedsføringsformål.

Du har ret til at gøre indsigelser mod vores brug af dine data og hvis du mener de er forkerte eller uretmæssige at få dem rettet eller slettet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi
registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte os på mail persondata@firstlease.dk