Vi har opdaget du bruger
Internet Explorer

Design og funktionalitet på siden vil være svækket grundet dette.
Hent en mere kompatibel browser nedenfor for at undgå dette

Hent din nye browser

Privatlivspolitik

Downloade vores privatlivspolitik som PDF

 1. Formål med politik
  • 1.1. Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan First Lease A/S (”vi”, ”os”), behandler personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven (DBL).
  • 1.2. First Lease A/S behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål, herunder når du indgår en leasing-, forsikrings- eller finansieringsaftale med os eller deltager i vores markedsføringstiltag mv. Oplysningerne vil som altovervejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi videregiver alene dine oplysninger til vores samarbejdspartnere, bilforhandlere, forsikringspartner og finansieringspartnere. Dette sker for at opfylde en aftale med dig eller en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller hvis vi har dit samtykke til behandlingen. Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger uden for EU/EØS til ovenstående formål.
 2. Beskrivelse af behandlingerne
  • 2.1. Leasingaftale, samt kreditvurdering og formidling af finansiering og forsikring

Når du leaser din bil via First Lease A/S eller får finansieret eller forsikret din bil via os, behandler vi og vores samarbejdspartnere inden for finansiering eller forsikring dine personoplysninger med henblik på at indgå en aftale med dig. Inden vi kan indgå denne aftale, foretager vi en vurdering af din kreditværdighed og økonomiske forhold.

Nedenfor følger en oplistning af de personoplysninger, som vi typisk behandler ifm. indgåelse af leasingaftalen, herunder udarbejdelsen af kreditvurderingen og formidling af finansiering og forsikring:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Statsborgerskab og CPR.nr./CVR-nr.
 • Kørekort og pas
 • Boligforhold, herunder antallet af børn og voksne i husstanden
 • Civilstatus og beskæftigelse
 • Indkomstoplysninger, rådighedsbeløb og månedlige udgifter
 • Lønsedler og lønfrekvens
 • Årsopgørelser
 • Skatteoplysninger
 • Pengeinstitut
 • Betalings- og kreditkortoplysninger
 • Tidligere bilejerskab
 • Oplysninger om dit forsikringsselskab
 • Hvorvidt du er medlem af en a-kasse
 • Oplysninger om dit seneste regnskab, hvis du har et personejet selskab.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en kontrakt med dig og efter GDPR artikel 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger. I visse tilfælde indhenter vi dit samtykke f.eks. for at få adgang til skatteoplysninger. Vi behandler alene dit CPR-nr., når vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11(2)(1) og  jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af 17/12 2018). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig, eller når det kræves af en offentlig myndighed, jf. DBL § 11(2)(3), f.eks. SKAT og Motorstyrelsen. Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig, men vi kan også indhente oplysninger fra CPR-registret, SKAT, forsikringsselskaber og forhandleren af bilen vedr. kontraktforholdet.

For at vi kan indgå og opfylde leasingaftalen med og foretage en kreditvurdering dig, har vi brug for at videregive nogle af dine personoplysninger til en række tredjeparter. Disse omfatter navnlig:

 • Leasingpartner
 • Motorstyrelsen

For at vi kan opfylde finansieringsaftalen eller forsikringsaftalen med dig har vi brug for at videregive dine personoplysninger til en række tredjeparter. Disse omfatter navnlig:

 • Skat for at indregistrere bilen ved Motorstyrelsen
 • Den konkrete finansieringspartner, der står for at udarbejde finansieringstilbuddet til dig.
 • Den konkrete forsikringspartner, der står for at udarbejde forsikringsaftalen til dig.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et kundeforhold med dig og i op til 6 år efter sidste faktura, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1, lov om forebyggelse af hvidvask samt krav fra Finanstilsynet.

Vær opmærksom på, at de anvendte leasingpartner, forsikringspartner og finansieringspartner kan have andre opbevaringsperioder end os. Den konkrete leasingpartner fremgår af leasingaftalen. Vi henviser til den pågældende tredjeparts egen privatlivspolitik om behandling af personoplysninger.

For så vidt angår kreditvurderingen, opbevarer vi dine oplysninger, hvis vi etablerer et kundeforhold med dig, og sletter dem igen, når du ikke længere er kunde hos os. Vi sletter oplysningerne med det samme, hvis vi afviser sagen, og der således ikke bliver indgået en leasingaftale.

 • 2.2. Vores køb af din brugte biler

Når vi køber en brugt bil af dig, har vi brug for at behandle dine personoplysninger til at indgå en købsaftale med dig. Vi behandler i den forbindelse oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, brugeroplysninger, nuværende forsikringsselskab, kontonummer, bilens registreringsnummer og stelnummer samt oplysninger om bilen, som kan henføres til dig, evt. EAN-nummer, tinglysningsoplysninger og CPR-nr.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig. I forbindelse med registrering af bilen ved Motorstyrelsen behandler vi dine oplysninger efter GDPR artikel 6(1)(c), idet vi er underlagt en retlig forpligtelse hertil. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11(2)(1) og bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af. 17/12 2018). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig, eller når det kræves af en offentlig myndighed, jf. DBL § 11(2)(3). Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig, men vi kan også indhente dine personoplysninger fra tinglysningsregistret.

For at vi kan indgå og opfylde købsaftalen med dig, har vi brug for at videregive dine personoplysninger til en række tredjeparter. Disse omfatter navnlig:

 • Skattemyndighederne via DMR for at afmelde eller omregistrere bilen hos Motorstyrelsen.
 • Relevant finansieringsselskab, hvis der er restgæld i bilen

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter købet er gennemført af hensyn til bogføringsloven § 10, stk. 1.

 • 2.3. Markedsføring, konkurrencer mv.

Vi behandler dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtager nyhedsbreve, invitationer til event, deltager i konkurrencer eller lignende Omfanget at dit samtykke vil fremgå af det konkrete samtykke.

Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om dit navn, alder, adresse, telefonnummer og e-mail samt evt. oplysninger om dit køretøj (registreringsnummer, mærke og model).

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på info@firstlease.dk, ved at ringe på telefonnummer 82 30 23 24 eller ved at benytte linket hertil i de nyhedsbreve, du modtager.

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføringstiltag og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle strafansvar forældes efter dette tidsrum.

I nogle tilfælde vil vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. om fritidsinteresser, således at vi kan gøres vores markedsføring så relevant som muligt for vores kunder og f.eks. invitere til relevante events. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere, end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger – du giver os – ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet. Læs mere om dine rettigheder i afsnit 5 nedenfor

 • 2.4. Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. LinkedIn, Facebook og Instagram, til at komme i kontakt vores kunder og potentielle kunder samt fremme vores markedsføringstiltag. Såfremt du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn, alder, din stilling og e-mail, samt evt. oplysninger om dit køretøj, såfremt det fremgår af konteksten.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR artikel 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Er du i kontakt med os via Facebook, skal vi oplyse dig om, at vi har et såkaldt fælles dataansvar med Facebook, idet vi begge anvender dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om Facebooks behandling af dine personoplysninger her. Du kan læse om det fælles dataansvar her.

Hvis vi har haft direkte korrespondance med dig på sociale medier, slettes disse umiddelbart efter, at vi har besvaret din henvendelse. Opslag på Facebook-sider eller i offentlige grupper slette ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læser mere om offentlige områder her.

 • 2.5. Hjemmeside og cookies

Vi behandler også dine personoplysninger, når du kontakter os via vores hjemmeside ved brug af vores kontaktformularer. Hertil behandler vi navn og e-mail. Du har også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder dig at skrive yderligere personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for din henvendelse. Det er også muligt at logge ind med din Facebook-profil, hvor vi dertil behandler yderligere oplysninger om din facebookprofil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med Facebook, se mere ovenfor under pkt. 2.5. Vi behandler din personoplysninger til ovenstående formål af hensyn til vores interesse i at kunne give dig den bedste service og for at besvare din henvendelse, jf. GDPR artikel 6(1)(f).

Vi sletter dine oplysninger umiddelbart efter, at vi har besvaret dine henvendelser via vores hjemmeside.

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstillinger. Læs mere om dette i vores cookiepolitik.

 1. Meddelelse ved lovpligtig behandling
  • 3.1. I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav i henhold til en aftale eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en aftale, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan f.eks. opretholde kundeforholdet, opfylde aftalen og fakturere dig for vores ydelser.
  • 3.2. Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for at f.eks. oprette eller fortsætte kundeforholdet eller opfylde en leasingaftalen med dig.
 2. Andre modtagere af personoplysninger
  • 4.1. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed og vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis du har givet samtykke hertil, eller når vi er forpligtet i henhold til lovgivning eller for at opfylde en aftale med dig. Følgende er eksempler på tilfælde, hvor vi videregiver oplysninger til tredjeparter:
 • Til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lov, herunder til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i overensstemmelse med den danske hvidvasklov, til SKAT i overensstemmelse med skattekontrolloven og til Danmarks Nationalbank i forbindelse med statistikformål og lignende formål.
 • Internt i koncernen og til eksterne forretningspartnere, hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det.
 • Hvis du misligholder dine forpligtelser i forhold til First Lease, har vi mulighed for at indberette til kreditvurderingsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lov.
 • SKAT, f.eks. når vi registrerer dig som bruger i Motorstyrelsen.
 • Vores forsikringsselskab.
 • Forhandleren af bilen vedrørende kontraktforholdet, eksempelvis når du via den pågældende forhandler anmoder om oplysning om indfrielse af leasingaftale.
  • 4.2. Vi kan overlade personoplysninger til vores system- og tjenesteleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks. Disse omfatter navnlig:
 • Hosting og servicering af vores hjemmeside
 • Konkurrencer og markedsføringskampagner
 • Kundeservice
 • Kundetilfredshedsundersøgelser
 • Betalingsløsninger
 • NemID løsning til underskrift af leasingaftaler
  • 4.3. Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande eller organisationer uden for EU/EØS. Hvis vi har behov for at overføre oplysninger uden for EU/EØS, f.eks. for at opfylde en aftale med dig, sikrer vi dette med et lovligt overførselsgrundlag.
 1. Dine rettigheder
  • 5.1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • 5.2. Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.
   • 5.2.1. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.
  • 5.3. Vi anvender i forbindelse med visse af vores ydelser individuelle profileringsmekanismer og datamodelleringer, som er en automatisk behandling af dine personoplysninger. Vi anvender profilering bl.a. til at kunne tilbyde dig bestemte ydelser og produkter, der opfylder dine præferencer, til at forebygge hvidvask af penge, fastsætte priser på ydelser og produkter, afsløre bedrageri og risiko for bedrageri, vurdere sandsynligheden for, at der sker misligholdelse, og til markedsføringsformål.
  • 5.4. Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.
 2. Vores kontaktoplysninger
  • 6.1. Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

First Lease A/S

CVR.nr: 26 37 20 89

Smedeland 22, 2600 Glostrup

persondata@firstlease.dk

+45 82 30 23 24

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på persondata@firstlease.dk eller på tlf. 82 30 23 24.

 1. Ændringer
  • 7.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 19. november 2021.

icon-plus icon-minus 9BED52A2-9A4C-4B83-BF71-2C868A9ECFD5 Created with sketchtool.